| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Powiadom znajomego | Newsletter | Słupsk Wyszukiwarka | Facebook | Youtube | Forum dyskusyjne | Księga Gości |
Herb Biedronkowo Biedronkowo Słupsk Biedronki w Slupsku Biedroń w Ratuszu Słupski Szlak Kiczu Biedronkowo Słupsk
- | - Biedronkowo Słupsk - | - Biedronka w kinie - | - Biedronka w domu kultury - | - Biedronka w browarze - | - Biedroń w ratuszu - | - Biedronka na Szlaku Kiczu - | -
Biedronka w Kinie Biedronka w Baszcie Biedronkowo Słupsk Biedronka w Zamku Biedronka w Kinie

Biedronkowo Słupsk


Biedronkowo Słupsk Biedronkowo Słupsk / Warunki używania


Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Biedronkowo Słupsk. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Biedronkowo Słupsk może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Biedronkowo Słupsk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Biedronkowo Słupsk, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Biedronkowo Słupsk nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Biedronkowo Słupsk. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Biedronkowo Słupsk udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Biedronkowo Słupsk nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Biedronkowo Słupsk uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Biedronkowo Słupsk jest równoznaczne z udzieleniem Biedronkowo Słupsk nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Biedronkowo Słupsk ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Biedronkowo Słupsk w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Biedronkowo Słupsk nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Biedronkowo Słupsk uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Biedronkowo Słupsk uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.Pobierz biedronkowy plakat i ulotkę?!Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button

Biedronkowo Słupsk

Biedronka na Szlaku Kiczu Biedronka na Szlaku Kiczu